WistUdata

% bekend met leefbaarheidsbudget

Aantal respondenten dat bekend is met het leefbaarheidsbudget voor de wijken, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Met het leefbaarheidsbudget kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente voor de verbetering van de leefbaarheid in uw wijk. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen van de straat of het organiseren van een straatfeest. Kent u het leefbaarheidsbudget voor de wijken? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.