WistUdata

% tevreden over manier waarop gemeentebeleid te beïnvloeden is

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de manier waarop het gemeentebeleid te beïnvloeden is, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de manier waarop u het beleid van de gemeente kunt beïnvloeden? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.