WistUdata

% onvoldoende invloed op gemeentebeleid

Aantal respondenten dat vindt onvoldoende invloed uit te kunnen oefenen op gemeentebeleid, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Denkt u dat u genoeg invloed heeft op het beleid van de gemeente? (nee) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.