WistUdata

% geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden afgelopen jaar

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid van de gemeente te be‹nvloeden? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.