WistUdata

% voldoende informatie om gemeentebeleid te beïnvloeden

Aantal respondenten dat vindt voldoende informatie te krijgen om het gemeentebeleid te beïnvloeden, per 100 respondenten (t/m 2011). Antwoord op de vraag: Krijgt u van de gemeente genoeg informatie over hoe u het beleid van de gemeente kunt beïnvloeden? Bijvoorbeeld via krant, televisie, brieven, folders, internet en informatiebijeenkomsten. (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.