WistUdata

% dat iets gedaan heeft om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden

Aantal respondenten dat iets gedaan heeft om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te be‹nvloeden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te be‹nvloeden? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.