WistUdata

% bekend met beïnvloeden gemeente via bijeenkomsten voor participatie, inspraak, discussie

Aantal respondenten dat bekend is met het beïnvloeden van de gemeente via bijeenkomsten voor participatie, inspraak, discussie en informatie, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: U kunt het beleid van de gemeente op verschillende manieren beïnvloeden. Welke manieren kent u? - participatie-, inspraak-, discussie- en/of informatiebijeenkomsten Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.