WistUdata

% bekend met beïnvloeden gemeente via contact met gemeenteraadsleden of raadsfractie

Aantal respondenten dat bekend is met het beïnvloeden van de gemeente van contacten met gemeenteraadsleden of een raadsfractie, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: U kunt het beleid van de gemeente op verschillende manieren beïnvloeden. Welke manieren kent u? - contacten met gemeenteraadsleden of een raadsfractie Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.