WistUdata

% bekend met beïnvloeden gemeente met burgerinitiatieven

Aantal respondenten dat bekend is met het beïnvloeden van de gemeente via het 'Burgerinitiatief', per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: U kunt het beleid van de gemeente op verschillende manieren beïnvloeden. Welke manieren kent u? - het 'Burgerinitiatief' Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.