WistUdata

% bekend met beïnvloeden gemeente door contacten met belangengroepen, wijkraad

Aantal respondenten dat bekend is met het beïnvloeden van de gemeente via contacten met belangengroepen en/of de wijkraad, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: U kunt het beleid van de gemeente op verschillende manieren beïnvloeden. Welke manieren kent u? - contacten met belangengroepen, wijkraad Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.