WistUdata

echtscheidingen (personen)

Totaal aantal echtscheidingen (van personen ingeschreven in het Utrechtse Bevolkingsregister) (in het betreffende jaar)