WistUdata

migratie overig westers

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van inwoners van overig westerse herkomst, anders dan van Nederlandse herkomst (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)