WistUdata

migratie totaal niet-Nederlanders

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van niet-Nederlandse herkomst (in het betreffende jaar)