WistUdata

migratie 12 t/m 17 jaar

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van personen in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar (in het betreffende jaar)