WistUdata

% verblijfsduur adres 1-5 jaar leeftijd 18-29 jaar

Percentage inwoners in de leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar dat tussen de 1 en 5 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)