WistUdata

autochtonen

Aantal inwoners van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)