WistUdata

2e generatie overig westers

In Nederland geboren personen, waarvan één ouder in het buitenland geboren is, van westerse herkomst, anders dan de Nederlandse (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)