WistUdata

% Turken

Percentage inwoners van Turkse herkomst per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)